Статьи по мифологииНовости Мифологическая энциклопедияЭнциклопедия Тексты легенд и мифовЛегенды и мифы СказкиСказки Ссылки на мифологические сайтСсылки Карта сайтаКарта сайта


Китайская мифология

 • А-нюй (Э-нюй)


 • алохань (лохань)


 • Ао Бин


 • Ао Гуан


 • Ао


 • ба гуа


 • ба цай


 • Ба-чжа


 • Бай-ди


 • Бай-ху (Бо-ху)


 • Байцзэ (Боцаэ)


 • Ба


 • Бао-гун (Бао Лунту)


 • Би-гань


 • бийняо


 • Бинфэн


 • Бися юаньцзунь


 • Будай-хэшан (Да дуцзы Милэ)


 • Бучжоушань


 • Бэйдоу


 • бэй


 • Бянь Хэ


 • Бянь Цяо


 • Бянь Цяо


 • Ван Лин-гуань (Ван Шу Хо-фу тяньцзян)


 • Ван Хай


 • Ван Цзыдэн


 • Ван Шу


 • ван-му шичжэ


 • Ванцзы Цяо (Ванцзы Цзинь)


 • восемь бессмертных (Ба сянь)


 • восемь скакунов


 • Воцюань


 • Вэй Гу


 • Вэй Шаньцзюнь


 • Вэйто


 • вэйшэ (яньвэй, вэйвэй)


 • Вэнь-чан


 • вэнь-шэнь


 • Вэнь-юаньшуай (Фую Вэнь-юаньшуай)


 • Вэньшу (Вэньшушили, Маньчжушили)


 • Гуйсюй


 • Да Сы-мин


 • дашиванго


 • диша


 • Дунфан Шо


 • Дянь-му


 • жо (жому)


 • Жошуй


 • И (Xоу-и)


 • И Инь


 • Инчжоу


 • Лань Цай-хэ


 • Лао-лан (Лао-лан пуса)


 • Лу-син


 • Ма-ван (Сыма дашэнь)


 • Ма-цзу


 • Ма-юаньшуай


 • ман


 • миньцзя


 • пуса (путисадо)


 • сань гуань


 • сань мао


 • сань хуан


 • Сань цин


 • сань-син


 • сань-цзе


 • Саньчжушу


 • Саоцин-нян


 • Се-тяньцзюнь


 • Се


 • Си-шэнь


 • Син-тянь


 • Синь Син Гоу-юань-шуай


 • сипчансэн


 • Сихэ


 • Суйжэнь


 • Сунцзы няннян (Сунцзы-найнай)


 • Сунь Бинь


 • Сунь Сымяо


 • сы да тянь ван


 • Сыма Сянжу


 • Сымин


 • Сюань-у (Чжэнь-у)


 • Сюаньмин


 • Сюй-чжэньцзюнь


 • сянь (сяньжэнь, шэньсянь, тяньсянь)


 • сянь


 • Сяньнюй (Шэньнюй, Юинюй, Тяньнюй)


 • Сяньчи


 • Сяо-гун


 • Тай-суй


 • Тайи


 • тайцзы


 • Тайшань (Дунъюэ)


 • Тайшаньван


 • Ту-Бо


 • Туди (Туди-шэнь, Туди лаое, Туди гун)


 • Тянь-ди


 • Тянь-хоу


 • тяньгоу


 • тянь


 • Тяньюй Юаньшуай


 • У ди (У тай)


 • У ди (У тай)


 • У фан шэнь


 • У Цзэсюй


 • У юэ


 • Удай Юаньшуай


 • Утан


 • Ушэн Лаому


 • Фу хай


 • Фу-син


 • Фусан


 • Фэй-лянь


 • Фэн Бо


 • Фэн По-по


 • Фэн-и (Бин-и)


 • Хуан-ди


 • Хуашань


 • хунь


 • Цанцзе


 • Целань-шэнь


 • цзин-ту


 • цзин


 • цзин


 • Цзы-гу (Кэнсань-гу, Сань-гу, Ци-гу)


 • Цзюйбаопэнь


 • Цзюйлин


 • Цзян Юань


 • Цзяньди


 • Цзяньму


 • Ци-сяньнюи


 • Цинду


 • цюнсан


 • Чан-э


 • Чжан-сянь


 • Чжан-тяньши


 • чжи (линчжи, шэньчжи, линцао)


 • Чжи-нюй


 • Чжуаньсюй


 • Чжужун (Чжу-юн)


 • Чжулун (Чжуинь)


 • Чжун Куй


 • Чжуняо (Чжуцяо)


 • Чисун-цзы


 • Чисун-чзы


 • Чию


 • Чуан-шэнь


 • Чун-ван


 • чунмин (чунминняо)


 • Чэнхуан


 • Шан-ди


 • Шао Сы-мин


 • Шаохао


 • шиганьдан


 • Шиэр шэнсяо-шэнь


 • Шоу-син (Наньцзи лаожэнь, Нань-доу)


 • Шунь


 • Шэнь-нун


 • Эр-лан (Эр-лан-шэнь, Гуанькоу Эр-лан, Гуанькоу-шэнь)


 • Эр-ши-ба тянь


 • Юду


 • Юй (Ся Юй, Да Юй)


 • Юй-ди (Юй-хуан, Юй-хуан шан-ди)


 • Юй-ди (Юй-хуан, Юй-хуан шан-ди)


 • Юй-ши


 • Юйцянь (Юйцзин)


 • Юэ Ту (Лин Ту, Юй Ту, Бай Ту)


 • Юэ-ся лаожэнь


 • Ян цзянцзюнь (Ян Сы цзянцзюнь)


 • Янь-ван (Яньло-ван)


 • Янь-гун


 • Янь-ди (Чи-ди)


 • Яньгуан (Яньгуан пуса, Яньгуан няннян)


 • Яо-ван


 • Яо


 • яошоу • © Злыгостев А. С., дизайн, подборка материалов, оцифровка, статьи, разработка ПО 2001–2020
  Елисеева Людмила Александровна консультант и автор статей энциклопедии
  При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
  http://mifolog.ru/ 'Мифологическая энциклопедия'
  Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
  Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
  1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь